Співробітництво

ТОВ «ІНТРО ГАЗ» запрошує до співпраці бюджетних та комерційних споживачів природного газу.

Ми пропонуємо надійне довгострокове співробітництво, конкурентну прийнятну ціну, відсутність тарифів на постачання газу, заведення лімітів на перше число місяця споживання газу, гнучкі умови оплати, можливість коригування лімітів, гарантоване підтвердження податку, своєчасність реєстрування усіх необхідних документів, надання вичерпної інформації та плідну співпрацю з кваліфікованими спеціалістами, з багаторічним досвідом, в усіх напрямках газової сфери.

Перелік необхідних документів для підписання договору:

 • Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Копія Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) («довідка статистики»);
 • Копія Довідки про взяття на облік платника податків (4-ОПП) (за наявності);
 • Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість;
 • Витяг зі Статуту з копіями титульної сторінки, на якій міститься інформація про назву підприємства, його місцезнаходження, сторінок, на яких міститься опис органів управління підприємством та межі їх компетенції, останньої сторінки з підписами учасників;
 • Копія протоколу про призначення (обрання) керівника підприємства;
 • Копія наказу (розпорядження) по підприємству про вступ на посаду керівника підприємства;
 • Копія довіреності на ім’я фізичної особи, яка уповноважена підписувати від імені підприємства договір (у разі підписання договору не керівником підприємства, а уповноваженою особою), або копія іншого документа, на підставі якого діє особа, що підписує договір;
 • Заяву про укладення договору, в якій зазначено свій персональний ЕІС-код суб’єкта ринку природного газу. Присвоєння та отримання коду (що таке EIC-код код, порядок присвоєння).
 • Заяву про укладення договору, в якій зазначено свій персональний ЕІС-код суб’єкта ринку природного газу. Присвоєння та отримання коду (що таке EIC-код код, порядок присвоєння)
  Загальна інформація про ЕІС-код
  Постанова 'Про затвердження Кодексу газотранспортної системи'

Загальні умови постачання:

Відносин між постачальником та споживачем визначаються та регулюються відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII, Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу», від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» від 30.09.2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», затвердженою Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 Правилами постачання природного газу Розділ ІІ.

Споживач має право:

 • Споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;

 • Згідно дотриманих умов заключного договору отримувати обсяги природного газу;

 • Отримувати сформовану цінову пропозицію та графікі розрахунків на безоплатній основі;

 • Коригувати підтверджені обсяги природного газу протягом розрахункового періоду згідно порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи;

 • На одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

 • Інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 Споживач зобов’язується:

 • Дотримуватись Правил постачання природного газу;

 • Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

 • Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

 • Забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 • Інши випадки, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.

 Постачальник має право:

 • На укладання договіру постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

 • Отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

 • Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

 • Інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 Постачальник зобов’язується:

 • Дотримуватись вимог цих Правил;

 • Забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

 • Своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України;

 • В установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;

 • Пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

 • Виконувати інші обов'язки, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

Порядок вирішення спорів:

Усі розбіжності, що виникають у Сторін за договором, або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості вирішення відповідного спору шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Дізнайтеся більше